strona główna paralotnie.org główna
sklep
 polecane produkty      raty     regulamin    koszyk
#bra11-03IQ Comfort nowość 50 pamięci ostatnich lotów wys. A3...
Cena: 1211 zł

kategoria: Elektronika
producent: Brauniger

   Funkcje wariometru
 • ciśnienie powietrza,
 • ustawienie sygnału opadania,
 • STALL alarm,
 • średnie stale czasowe wariometru cyfrowego,
 • ustawienie godziny,
 • ustawienie daty,
 • wybór jednostki pomiaru temperatury,
 • wybór jednostki pomiaru wysokości,
 • wybór jednostki pomiaru prędkości,
 • dopasowanie kompensacji prędkości,
 • punkt zerowy wariometru,
 • stała czasowa wariometru analogowego.
 • stacja meteo,Załączenie przyrządu
Po załączeniu przyrządu, wariometr dokonuje automatycznego testu, na 2 sekundy ukazują się na wyświetlaczu wszystkie funkcje.
Na poziomym wskaźniku słupkowym ( w lewym dolnym rogu ) wyświetlany jest stan pojemności baterii.

Pomiar wysokości
Wariometr posiada dwie wysokości A1 i A2 :

 • wysokość A1 jest wysokością nad poziomem morza,
 • wysokość A2 jest wysokością referencjalna np. lądowiska lub miejsca startu. Wysokość A2 zeruje się przez kilku sekundowe naciśniecie na przycisk z napisem A1A2 SF (clear A2).

Przez kolejne przyciśniecie przycisku A1A2 ukaże się na wyświetlaczu ciśnienie powietrza w hPa jak i temperatura. Ciśnienie podane na wyświetlaczu jest wartością QNH oznacza to : jeżeli wysokość A1 jest prawidłowo ustawiona to ciśnienie ukazane na wyświetlaczu odpowiada ciśnieniu powietrza na poziomie morza.

Informacja dotycząca ciśnienia i temperatury przełącza się automatycznie po 5 sekundach na wysokość A1 i zegar. Temperatura może być ukazana w [C] lub w [F] zmiany można dokonać w ustawieniach SET modus nr 7.

Wysokość ukazana na wyświetlaczu w [m] może być również przełączona na stopy [ft]. Zmiany można dokonać w ustawieniach SET modus nr 8.

Indywidualne dokonywanie zmian funkcji wariometru
W celu dokonania zmian w ustawieniach wariometru należy przycisnąć przycisk z napisem SET na okres ok. 2 s. Na wyświetlaczu pojawi się symbol SET, w celu wyszukania wybranej funkcji, w której chcemy dokonać zmiany należy przyciskiem oznaczonym trójkątem (w gore lub w dol.) przez kolejne przełączanie ja wybrać. Aby dokonać zmiany w wybranej funkcji należy na znak potwierdzenia przycisnąć znak oznaczony symbolem MEMO/ENTER. Jeżeli symbol SET pulsuje na wyświetlaczu, można wtedy przyciskami oznaczonymi trójkątami dokonać zadanych zmian. W celu zakodowania w pamięci przyrządu nowego ustawienia należy je potwierdzić poprzez naciśniecie przycisku MEMO/ENTER. W celu opuszczenia funkcji zmian ustawień wariometru SET modus należy przycisnąć przycisk oznaczony symbolem SET.

Wariometr analogowy
Wariometr analogowy pracuje z dokładnością 0,2 m., a maksymalna prędkość wznoszenia/opadania wynosi 8 m/s.

Stale czasowe wariometru analogowego
Czułość dokonywanego pomiaru przez wariometr analogowy uzależniona jest od stałych czasowych. Krotka stała czasowa powoduje ze wariometr dokonuje pomiaru bardzo szybko jednak odczyt staje się "nerwowy" ze względu na ciągle zmiany. Zbyt długa stała czasowa powoduje, ze wariometr ukazuje informacje ze zbyt dużym opóźnieniem. Ustawienie fabryczne wynosi 1 sekundę, czas ten można jednak wydłużyć do 3,6 s. Zmiany dokonuje się w SET modus nr 12.

Wariometr digitalowy
Wariometr digitalowy pracuje z dokładnością do 10 cm i ukazuje max. prędkość wznoszenia/opadania do 19,9 m/s.

Średnia stała czasowa wariometru
W SET modus nr 4 można dokonać ustawienia pomiaru średniej stałej czasowej w czasie pomiędzy 1 do 30 s. Ustawienie fabryczne wynosi 1 s.

Pomiar prędkości
Po podłączeniu sondy prędkości do wariometru na wyświetlaczu zostanie ukazana prędkość lotu względem mas powietrza. W celu dokonania ewentualnych poprawek związanych z kompensacja prędkości przez niewłaściwe zamocowanie sondy należy w SET modus nr 10 dokonać poprawek.

Ustawienie głośności wariometru akustycznego
Poprzez naciśniecie przycisku oznaczonego 0-I-II można regulować sile dźwięku lub go całkowicie wyłączyć. Przez naciśniecie przycisku oznaczonego symbolem SET można wyłączyć sygnał dźwiękowy opadania (sygnał wznoszenia jest dalej załączony). Aby wariometr od określonej prędkości opadania np. 2m / s ostrzegał pilota sygnałem dźwiękowym o danej prędkości opadania należy dokonać ustawień w SET modus nr 2. W celu dokonania ustawień alarmu STALL należy dokonać zmian w SET modus nr 3 - dla lotni zaleca się załączenie alarmu (sygnał dźwiękowy pulsujący) przy prędkości 32 km/h. Przez wzgląd, ze alarm STALL w paralotniarstwie nie ma zastosowania zaleca się ustawienie 15 km/h - jest to równoznaczne z wyłączeniem tego alarmu.

Data / godzina
W celu dokonania korektur związanych z data lub czasem należy dokonać zmian w SET modus nr 6 dla daty i w SET modus nr 5 dla czasu.

Stacja meteo
W celu otrzymania informacji o zaistniałych zmianach ciśnienia z minionych 48 godzin, należy po załączeniu przyrządu nacisnąć przycisk MEMO na ok.3 sekundy. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego wariometr automatycznie pokaże na wyświetlaczu godziny dokonanego pomiaru wraz z odpowiadającymi im wartościami ciśnienia. (W przypadku, w którym funkcja ta nie jest aktywna należy ja zaktywować. W celu zaktywoawania należy załączyć wariometr, nacisnąć na przycisk MEMO i trzymając go wyłączyć przyrząd. Po kilku godzinach można odczytać pierwsze informacje o zmianach ciśnienia).

Gwarancja
Firma Bräuniger udziela 12 miesięcznej gwarancji od daty zakupu. W razie problemów prosimy o przesłanie przyrządu do serwisu lub do punktu, w którym wariometr zosta3 zakupiony. Naprawa przyrządów trwa z reguły 48 godzin. W przypadku dłuższego czasu naprawy przyrządu istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia przyrządu na czas trwania naprawy.

 

Uwaga - Cena produktu zależna od kursu euro!
 Paralotnie Dudek
 Systemy ratunkowe
 Uprzęże
 Napędy
 Kaski
 Ubrania
 Akcesoria
 Elektronika

Realizacja weblemon.org   Copyright © 2001-2019    Paralotnie Nauka Latania góra