strona główna paralotnie.org główna
sprzętSkrzydło
Uprząż
Ubiór
Dodatki
Co wybrać
Skrzydło


Skrzydło paralotni jest zaawansowaną technologicznie konstrukcją lotniczą, projektowaną na komputerze, wykonaną z najnowszej generacji materiałów i bardzo dokładnie uszyte dla zachowania kształtu aerodynamicznego i gładkości powierzchni. Dla uzmysłowienia sobie ilości pracy, jaką trzeba wykonać, aby powstała nowoczesna paralotnia wystarczy powiedzieć, że:
  • Trzeba wykroić 150 elementów - prawie 1000 m krawędzi do cięcia;
  • Trzeba wykonać ponad 300 m szwów łączących płaty;
  • Trzeba wykroić, zakończyć i zmontować 166 linek o łącznej długości 450 m.
  • Zużywa się 2 km nici, a łączna długość wszystkich szwów na linkach, usztywnieniach, punktach nośnych i samym skrzydle dochodzi do 800m.

1 - krawędź natarcia (przednia krawędź skrzydła)

2 - wloty komorowe (umieszczone pomiędzy żebrami profilującymi na krawędzi natarcia; tworzą szeroką szczelinę na prawie całej rozpiętości skrzydła; wlotami tymi powietrze wpada do skrzydła i je wypełnia)

3 - żebra profilujące (mają za zadanie utrzymywanie kształtu profilu lotniczego; w żebrach wykonane są otwory umożliwiające swobodny przepływ powietrza między nimi; w przypadku podwinięcia się części skrzydła otwory ułatwiają ponowne napełnienie się skrzydła)

4 - komora (jest to przestrzeń pomiędzy żebrami profilującymi)

5 - krawędź spływu (tylnia krawędź skrzydła; w odróżnienia od krawędzi natarcia jest zszyta, a nie otwarta; do krawędzi spływu przymocowane są linki sterownicze)

- rzędy linek nośnych (są to punkty, do których podczepione są linki nośne; oznaczone są literami A, B, C, D, zaczynając od krawędzi natarcia)

Taśmy nośne spełniają funkcje łącznika między linkami nośnymi a skrzydłem. Rzędy linek nośnych A, B, C, D, dochodzą do odpowiadających im taśm A, B, C, D. Rozróżniamy lewe i prawe taśmy nośne. Do uprzęży podłącza się je bezpośrednio przed lotem karabinkami.

1 - taśmy nośne

2 - uchwyt sterowniczy (jest to zakończenie linki sterowniczej; służy do sterowania paralotnią; jego kształt umożliwia łatwy i pewny chwyt)

3 - przelotka (bloczek, który ustala położenie linki sterowniczej; )

4 - linki

5 - karabinek (element łączący uprząż z taśmami nośnymi; musi posiadać zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem)


Realizacja weblemon.org   Copyright © 2001-2023    Paralotnie Nauka Latania góra