strona główna paralotnie.org główna
teoriaAerodynamika
Loty żaglowe
Klasy bezpieczeństwa w/g AFNOR
Uwaga Klapa! cz. I
Uwaga Klapa! cz. II
Aerodynamika


Wstęp
1.Siły napędowe
2.Powstawanie siły nośnej
3.Prawo ciągłości przepływu
4.Prawo zachowania energii - prawo Bernoulli'ego
5.Rodzaje profili aerodynamicznych
6.Kąt natarcia
7.Przeciągnięcie
8.Równowaga sił
9.Opory szkodliwe
10.Biegunowa prędkości
11.Literatura


2. Powstawanie siły nośnej

Aby wprowadzić pojęcie siły nośnej, należy uprzednio zdefiniować pojęcia ciśnienia, ciągłości strugi oraz prawa zachowania energii (prawo Bernoulli'ego). Ciśnienie gazu jest to siła, z jaką naciska on na jednostkę powierzchni ciała. W aerodynamice rozróżniamy dwa zasadnicze rodzaje ciśnienia:
  • Ciśnienie statyczne - siła, z jaką powietrze wywiera nacisk na jednostkę powierzchni ścianki ciała będącego w spoczynku. W przypadku, gdy ciało znajduje się w ruchu równolegle do napływających strug, siła ta działa prostopadle do powierzchni przedmiotu.
  • Ciśnienie dynamiczne - siła, z jaką powietrze wywiera nacisk na powierzchnie ciała, w przypadku prostopadłego ustawienia ścianki ciała do napływających strug. Ciśnienie dynamiczne pochodzi od energii kinetycznej cząstek powietrza, jaką mają one w ruchu. Zależy ono od kwadratu prędkości cząstek powietrza i wyraża się wzorem:

q - ciśnienie dynamiczne
V - prędkość
r - gęstość powietrza


Należy zwrócić szczególną uwagę na ten wzór, ponieważ będzie się on pojawiał w naszych późniejszych rozważaniach na temat oporu i siły nośnej.

Dla lepszego zrozumienia różnic miedzy ciśnieniem statycznym a dynamicznym, poniżej przedstawię sposoby pomiaru ich wartości. Ciśnienie dynamiczne mierzymy ustawiając wylot urządzenia pomiarowego na napływające strugi, czyli równolegle do nich. Natomiast ciśnienie statyczne ustawiając wylot urządzenia pomiarowego prostopadle do strug (rys.2).

Rys.2
Realizacja weblemon.org   Copyright © 2001-2023    Paralotnie Nauka Latania góra